1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia z włoskiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 month ago

Decyzja – treningi z Power Point

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

1 month ago

Anons informacyjny – warsztaty z matematyki

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 month ago

Decyzja – kursy z prowadzenia rezentacji

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

1 month ago

Ołoszenie – kursy z pedagogiki

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://gryszkoleniowe.wordpre read more...

1 month ago

Zaproszenie – warsztaty z fizykich

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...

2 months ago

Anons informacyjny – warsztaty z szybkiego pisania

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...